Φαρμακοθεραπεία

Φαρμακοθεραπεία αποτελεί μια παρέμβαση που αξιολογείται από ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή (εφόσον κριθεί απαραίτητο, συζητηθεί και αποφασιστεί από κοινού).
Η φαρμακοθεραπεία, εφ´οσων κριθεί ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του ανθρώπου, ακολουθείται πάντα από παράλληλη ψυχοθεραπεία.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση επιλέγεται με σύνεση σύμφωνα και με τις αρχές που προάγουν τον σεβασμό στον άνθρωπο και το δικαίωμα του να επιλέγει.


Χρειάζεστε συμβουλές; Επικοινωνήστε μαζί μας