Φυσική παρουσία

Ο κατ’εξοχήν παραδοσιακός τρόπος συνεδρίας.
Προυποθέτει συνάντηση σε προκαθορισμένο τόπο και χρόνο.
Η συνέπεια σε αυτά τα δύο είναι προαπαιτούμενο για την ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων.Η συνάντηση μπορεί να αφορά σε μια ατομική συνεδρία ή γκρουπ.

 

Τηλεδιάσκεψη

Αντικαθιστά το προηγούμενο εργαλείο όταν η χρήση του για κάποιο λόγο δεν είναι εφικτή.
Για να καλυφθεί το κενό της φυσικής παρουσίας πελάτης και θεραπευτής προετοιμάζουν σε μία κόλα χαρτί αυτά για τα οποία προτιμούν να συζητήσουν (διευκολύνει την διαχείριση του χρόνου).

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κατά την χρήση του γίνεται ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
Ο χρήστης καταγράφει άμεσα ένα συμβάν και το αποστέλει.
Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι η τεχνική του να γράφεις αποτελεί μια συμπεριφορά έκφρασης των συναισθημάτων και σε πολλές περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί η αποτροπή ακόμη και ψυχοσωματικής ασθένειας. Με δραστική μείωση του στρες.
Υπενθυμίζουμε ότι έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει συσχέτιση με την αύξηση των cd4 που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό

 

Βιντεοσκοπημένη ψυχοεκπαιδευτική διάλεξη με τον θεραπευτή σας

Πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένο υλικό , το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ψυχοθεραπεία και διάφορες πτυχές της.

 

Data bank

Η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι ένα μοναδικό, πολύπλευρο πράγμα. Η προσωπικότητα αναφέρεται σε μια ξεχωριστή συνάθροιση χαρακτηριστικών τρόπων σκέψης, αίσθησης και συμπεριφοράς. Απορρέει από ένα συνδυασμό των εγγενών γνωρισμάτων και κλίσεων, μαζί με περιβαλλοντικούς παράγοντες και εμπειρίες. Το data bank συγκεντρώνει χρήσιμα άρθρα με κίνητρα και στοιχεία της προσωπικότητας μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο βοηθά στη διάχυση των διαδικασιών που συμβάλουν στην ευημερία και την ανθρώπινη ανάπτυξη.