Το κέντρο διαχείρισης άγχους – SMS (stress management solutions) υποστηρίζεται από τους profilers.

Γενικός ορισμός:

Ο αναλυτής – ερευνητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς ασχολείται με τη μελέτη και την ανάλυση των δομικών στοιχείων της προσωπικότητας και με τη διερεύνηση των κινήτρων του, με στόχο να κάνει κάποιες κρίσεις και προβλέψεις για τον τρόπο δράσης του σε συγκεκριμένες συνθήκες. Για αυτό το λόγο ανάλογα με τις σπουδές και τον τομέα στον οποίο εργάζεται και διαφοροποιείται το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Απαραίτητο προσόν είναι το πτυχίο ψυχολογίας και η αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον επιβλέποντα.

Εξειδίκευση ή κατεύθυνση στην κλινική ψυχολογία, που αποτελεί τον κατεξοχήν διαγνωστικό τομέα.
Παρεμβάσεις και πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από το σύνολο των profilers:
Γνωσιακή συμπεριφορική, διαλεκτική συμπεριφορική, συμβουλευτική,κλινική ύπνωση, life coaching, mindfulness, βιοανάδραση, τεχνικές αναπνοής.

Οι τίτλοι που υποστηρίζουν την ομάδα των profilers περιλαμβάνουν:
Πτυχίο και μεταπτυχιακό στην ψυχολογία, διδακτορική εργασία στην ψυχολογία, οικονομικές σπουδές και MBA στα οικονομικά, δίπλωμα στην ψυχοθεραπεία, πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους διαγνωστικούς φορείς, πιστοποιήσεις για την χρήση και εκπαίδευση συσκευών τεχνολογίας βιοανάδρασης.

Οι Profilers, συνεργάζονται ακολουθώντας πρωτόκολλα με στόχο :
1.Την κατανόηση μέσω αξιολόγησης και δραστική μείωση του άγχους. Αυτό αποτελεί και την βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε επιπλέον παρέμβασης.
2.Στην συνέχεια και μόνο εάν ζητηθεί, γίνεται σύνθεση του ψυχολογικού προφίλ για να βοηθήσει στην αναγνώριση των στοιχείων προσωπικότητας που επαναλαμβάνουν προβληματικές αντιδράσεις (συνειδητές ή ασυνείδητες).
3.Η ψυχοθεραπευτική ή συμβουλευτική παρέμβαση είναι το τρίτο στάδιο των profilers και εφαρμόζεται συνεργατικά και με κοινή απόφαση.

Βασικός πυλώνας είναι το τρίπτυχο Ψυχολογία, Φυσιολογία και Τεχνολογία.

‟ Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγαλώσα σε οκταμελή οικογένεια.
Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην ιταλική γλώσσα και πολιτισμό και έζησα και εργάστηκα στην Ρώμη για περίπου μια δεκαετία.
Ως νόμιμος εκπρόσωπος γνωστής εταιρίας επικοινωνίας και στρατηγικού μάρκετινγκ, συνεργάστηκα με παραπάνω από 30 χώρες και στις πέντε ηπείρους.
Παράλληλα με την εργασία μου συνέχισα τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο που «παράγει ψυχολογική έρευνα» και αποφοίτησα από το τμήμα ψυχολογικής κοινωνικής έρευνας, ενώ ολοκλήρωσα την μεταπτυχιακή μου εκπαίδευση στην κλινική ψυχολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο.Την περίοδο της οικονομικής κρίσης αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αφοσιωθώ στην ψυχοθεραπεία και στους ανθρώπους.Εξειδικεύτηκα σε συνθετικά μοντέλα παρέμβασης ενώ η ακαδημαϊκή μου καριέρα συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην κατάκτηση διδακτορικού τίτλου στην κοινωνική ψυχολογία. ”

Νίκος Χ. Παναγιωτόπουλος MSc Υπ. Διδάκτωρ Ψυχολογίας