Πιστοποιημένες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται αυτόνομα ή συνδυαστικά μεταξύ τους, ενώ η επιλογή για την εφαρμογή τους βασίζεται στην συνεργατική αξιολόγηση.

Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική, life coaching για προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ανάπτυξη.
Συνεργασία με άλλους ειδικούς που προάγουν την ανάπτυξη και την ψυχική ισορροπία σε άλλους τομείς ( όπως ψυχιατρική αλλά και εφαρμοσμένες τέχνες ).
Ο πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι η γραμμή από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας για αξιολόγηση και πολυδιάστατη παρέμβαση.

Η ενσυνειδητότητα(mindfulness)-Βασισμένη στην μείωση του στρες είναι ένας συνδυασμός διαλογισμού, αντίληψης του σώματος και γιόγκα: μάθηση μέσω της πρακτικής και μελέτη του τρόπου με τον οποίο το σώμα σας διαχειρίζεται (και μπορεί να επιλύσει) το άγχος νευρολογικά.

Το επιλέγουμε γιατί βασίζεται στις γωσιακές επιστήμες που αποτέλεσαν και την βάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) είναι μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση της απορρύθμισης του συναισθήματος.

Βασίστηκε και αναπτύχθηκε μετά από σημαντικές κλινικές μελέτες βασισμένες στην συγκινησιακή νεύρο-επιστήμη που αποτελεί την μελέτη των νευρολογικών μηχανισμών του συναισθήματος.

Το «life coaching» είναι coaching το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που αποσκοπούν στην επίτευξη τόσο «εσωτερικών» όσο και «εξωτερικών» στόχων της καθημερινής ζωής.

Συνήθως αποτελεί την “ιδέα” που έχουν οι άνθρωποι για αυτό που σημαίνει συνεδρία.

Η εφαρμογή των διαφορετικών θεραπευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται είτε σε συνειδητό επίπεδο (γνωστική συμπεριφορική) είτε σε ασυνείδητο (κλινική υπνοθεραπεία), υποστηρίζονται ή διευκολύνονται σήμερα από διάφορες εφαρμογές ή software βιο-ανάδρασης.

Η κινηματογραφοθεραπεία αποτελεί μια νέα και δημιουργική θεραπευτική μέθοδο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την επιλογή ταινιών που...

Φαρμακοθεραπεία αποτελεί μια παρέμβαση που αξιολογείται από ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή (εφόσον κριθεί απαραίτητο, συζητηθεί και αποφασιστεί από κοινού).