1) Η δομη μιας διαγνωστικης συνεδριας

BY: profilers

Χωρίς κατηγορία

Comments: Δεν υπάρχουν Σχόλια

Σε μια διαγνωστική συνεδρία αντλούμε πληροφορίες που θα εξυπηρετήσουν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και τις συνεδρίες. 

Επικεντρωνόμαστε σε διάφορους τομείς που επηρεάζουν το άτομο όπως και την ποιότητας ζωής του, χρησιμοποιώντας εργαλεία για την καλύτερη, ολιστική, κατανόηση του, της συναισθηματικής κατάστασης αλλά και σφαιρικά της ψυχολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται από την κλινική συνέντευξή αλλά και από την χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων. 

Τα ερωτηματολόγια αυτά συλλέγουν υλικό σχετικό με τους τομείς που σχετίζονται με την ζωή, με μεταβλητές που συνδέονται με την ψυχολογία μας και που μας επιτρέπουν να δούμε διαφορετικές προοπτικές και να φτάσουμε σε ποικίλες ερμηνείες. 

Θα συναντήσουμε αυτό που αποκαλούμε «κρυφούς κλέφτες» του συνειδητού μας, που παίρνουν το τιμόνι της βούλησης μας και μας κάνουν να μην ζούμε την στιγμή. 

Ο τρόπος που ζούμε, που αναπνέουμε, που συναναστρεφόμαστε έχει άμεση επιρροή στον τρόπο που σκεφτόμαστε αποφασίζουμε και αισθανόμαστε.                                                                                                                                                   

Έτσι, μέσα σε μια διαγνωστική συνέδρια χρησιμοποιείται και μια πιο αυτοματοποιημένη συλλογή σημαντικών πληροφοριών για την εξοικονόμηση χρόνου και συλλογή διαφορετικών πληροφοριών που διαφορικά θα ήταν δυσκολότερο να επιτευχθεί.

Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται για επεξεργασία και επιτρέπουν την κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την συναισθηματική μας ισορροπία και σχετίζονται με την φυσιολογία, τον τρόπο που αναπνέουμε, και τον βαθμό που είμαστε παρούσες/παρόντες στην ζωή μας. 

Η ερμηνεία και το μοίρασμα με την/τον θεραπεύομενη/ο των αποτελεσμάτων, ακολουθείται από ψυχοεκπαιδευτικές πληροφορίες και κατευθύνσεις για το πως θα συνεχιστούν οι συνεδρίες. Συνοδεύεται επίσης από την αποστολή τεχνικών που συντελούν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής μας νοημοσύνης, στην διαχείριση του άγχους αλλά και των σωματοποιημένων συμπτωμάτων.  

Με την μεθοδολογία του SMS και το μηνιαίο follow up (ανατροφοδότηση και εξέλιξη) μπορούμε να βελτιστοποιούμε τον χρόνο της συνεδρίας και να επιλέγουμε την παρέμβαση που εξυπηρετεί το κάθε άτομο καλύτερα. Επιπλέον, η πρόσβαση στο αρχείο των ψ-profilers σου δίνει την δυνατότητα κατανόησης των αποτελεσμάτων σε δικό σου χρόνο όπως και την ευκαιρία να εξασκηθείς  σε και να εφαρμόσεις τεχνικές μετά και την λήξη της συνεδρίας.

Η διαγνωστική συνεδρία μπορεί να συνδυαστεί με τεχνικές φυσιολογίας, κίνησης (body lang) και σταθεροποίησης που επιτρέπουν την εξάσκηση στην εστίαση της προσοχής και τον έλεγχο των νευρομυικών εντάσεων που δημιουργούν στρες. Η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα είναι η συνάντηση των νευροεπιστημών με την ψυχολογία καθώς και η ικανότητα να κατευθύνουμε τον νου μας δεν είναι αυτονόητη.  Αυτό διευκολύνεται από hard wear / soft ware υψηλής τεχνολογίας που βοηθούν στην οπτικοποίηση των αντιδράσεις στο στρες στο σώμα μας.

Νίκος Παναγιωτόπουλος,

(Ψυχολόγος, MSc κλινική ψυχολογία, Υπ. Phd)

error: Content is protected !!