Profilers – Personality Analysis

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Μελέτες πολλών χρόνων αλλά και πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν πως η εμφάνιση των περισσοτέρων προβλημάτων σωματικής υγείας πυροδοτείται κυρίως μέσα από ψυχολογικούς παράγοντες ενώ η καλή ψυχολογική κατάσταση βελτιώνει σημαντικά την συνολική υγεία και ποιότητα ζωής των ατόμων.

Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και το ευ ζην μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την πρόληψη στον τομέα της ψυχικής υγείας, με το να έχουν όλοι ενεξαιρέτως έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας όταν νιώθουν ότι το χρειάζονται.

Το κέντρο διαχείρισης άγχους – SMS (stress management solutions) by Profilers, χρησιμοποιεί μια δεσμίδα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πολλαπλών εκφάνσεων του άγχους, εκμεταλλευόμενο εργαλεία της ψυχολογίας, της φυσιολογίας και της σύγχρονης τεχνολογίας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στις υπηρεσίες εντάσσονται μια σειρά από πιστοποιημένες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται αυτόνομα ή συνδιαστικά μεταξύ τους. Η επιλογή για την εφαρμογή τους βασίζεται σε μια συνεργατική σχέση.
Ψυχοθεραπεία,Συμβουλευτική,life couching είναι οι κυρίαρχες εφαρμογές που στην βάση τους έχουν την επιστήμη της ψυχολογίας.
Στόχος είναι η κατανόηση της προσωπικότητας του ανθρώπου για την επίλυση δυσκολιών και αλλά και για ανάπτυξη δυνατοτήτων.Για την κατανόηση διερευνούμε το ψυχολογικό background για να ανακαλύψουμε το ψυχολογικό αποτύπωμα που άφησε πάνω μας.Τομείς ενδιαφέροντος : προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ανάπτυξη.

Η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς επιβάλει την συνεργασία με άλλους ειδικούς ( όπως ψυχιατρική αλλά και εφαρμοσμένες τέχνες ) που προάγουν την ανάπτυξη και την ψυχική ισορροπία.
Ο πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι η γραμμή από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (Π.Ο.Υ) για αξιολόγηση και πολυδιάστατη παρέμβαση.

SMS

Το SMS αποτελεί μια αυτόνομη παρέμβαση με σκοπό τη διαχείριση του άγχους και των επιπτώσεων του, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων και εργαλείων από τους τομείς της ψυχολογίας, φυσιολογίας και τεχνολογίας.

Φαρμακοθεραπεία

Φαρμακοθεραπεία αποτελεί μια παρέμβαση που αξιολογείται από ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή (εφόσον κριθεί απαραίτητο, συζητηθεί και αποφασιστεί από κοινού).

Art Therapy

Η κινηματογραφοθεραπεία αποτελεί μια νέα και δημιουργική θεραπευτική μέθοδο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την επιλογή ταινιών που...

Βιοανάδραση

Η εφαρμογή των διαφορετικών θεραπευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται είτε σε συνειδητό επίπεδο (γνωστική συμπεριφορική) είτε σε ασυνείδητο (κλινική υπνοθεραπεία), υποστηρίζονται ή διευκολύνονται σήμερα από διάφορες εφαρμογές ή software βιο-ανάδρασης.

Συμβουλευτική

Συνήθως αποτελεί την “ιδέα” που έχουν οι άνθρωποι για αυτό που σημαίνει συνεδρία.

Life coaching

Το «life coaching» είναι coaching το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους που αποσκοπούν στην επίτευξη τόσο «εσωτερικών» όσο και «εξωτερικών» στόχων της καθημερινής ζωής.

Κλινική Ύπνωση

Βασίστηκε και αναπτύχθηκε μετά από σημαντικές κλινικές μελέτες βασισμένες στην συγκινησιακή νεύρο-επιστήμη που αποτελεί την μελέτη των νευρολογικών μηχανισμών του συναισθήματος.

DBT

Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) είναι μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση της απορρύθμισης του συναισθήματος.

CBT

Το επιλέγουμε γιατί βασίζεται στις γωσιακές επιστήμες που αποτέλεσαν και την βάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το VERIM δημιουργήθηκε έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να αναγνωρίσει ξεχωριστά τα δικά του μοτίβα στρες και να μάθει πώς να τα ρυθμίσει

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ