Διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία / Dialectical Behavior Therapy (DBT)

«Το να μάθω να αποστασιοποιούμαι από την πτώση μου…  με κάνει να σηκώνομαι πιο εύκολα.»

Η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) είναι μία ερευνητικά τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει στην αντιμετώπιση της απορρύθμισης του συναισθήματος. Υπάγεται στις γνωσιακές συμπεριφορικές θεραπείες και βασίζεται:

  1. Στην επιστήμη του συμπεριφορισμού και τις θεωρίες της μάθησης για την επίτευξη των συμπεριφορικών αλλαγών,
  2. Στη φιλοσοφία του Ζεν για την εκμάθηση δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας και αποδοχής,
  3. Στη διαλεκτική για την επίτευξη της σύνθεσης των αντιθέτων όπως αυτά εκφράζονται από τα διαλεκτικά διλήμματα και ευρύτερα ανάμεσα στην έννοια της αλλαγής και την έννοια της αποδοχής.

 


Έχετε κάποια ερώτηση; Επικοινωνήστε μαζί μας!

error: Content is protected !!