ΘεραπεΙα μΕσω της τΕχνης

 

Θεραπεία μέσω του Σινεμά / Cinema-therapy

 

Η κινηματογραφοθεραπεία αποτελεί μια νέα και δημιουργική θεραπευτική μέθοδο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την επιλογή ταινιών που είτε έχουν άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα είτε χρησιμοποιούνται ως ερέθισμα και αφετηρία για μία συζήτηση που θα έχει θεραπευτικά οφέλη. Τα οφέλη μπορεί να είναι πολλαπλά, άμεσα και έμμεσα.

Η παρακολούθηση ειδικά επιλεγμένων ταινιών μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση απωθημένων συναισθηματικών συγκρούσεων, στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την αυτογνωσία και προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές.

Στο θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει συνδετικό παράγοντα για τα μέλη μίας θεραπευτικής ομάδας και να ενισχύσει τη θεραπευτική συμμαχία, την σύνδεση αλλά και να «λύσει» την/το/τον θεραπευμένη/ο από δεσμούς που εμποδίζουν την έκφραση και την εκδήλωση συναισθημάτων και επιθυμιών.

 

 

Θεραπεία μέσω του χορού / Χοροθεραπεία

 

«Είμαι κίνηση, σώμα σκέψη και συναίσθημα»

 

Η κίνηση και η αναπνοή αποτελούν την απαρχή της ζωής από την γέννηση του ατόμου. Οι πρώτες χειρονομίες εκφράζουν την ανάγκη κάθε καινούριας ζωής για επικοινωνία. Όπως αναφέρει και ο Havelock Ellis “Αν αδιαφορούμε για την τέχνη του χορού, έχουμε αποτύχει να όχι απλώς να κατανοήσουμε την υπέρτατη εκδήλωση της φυσικής ζωής, αλλά και το υπέρτατο σύμβολο της πνευματικής ζωής”. Η κίνηση λοιπόν, αποτελεί μία έμφυτη τάση του ατόμου η οποία λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο όχι μόνο συνειδητών, αλλά και ασυνείδητων αναγκών του.

Η χοροθεραπεία αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ψυχοθεραπείας και είναι άμεσα συνυφασμένη με την μουσική. Αυτά τα δύο καλλιτεχνικά στοιχεία αποτελούν μέρος κάθε πολιτισμού που διαχρονικά συνδέουν τους ανθρώπους. Ο χορός είναι συγχρονισμός και συντονισμός κινήσεων ανάμεσα σε μέλη μιας ομάδας. Αυτή η συνεργασία και μίμηση χορευτικών κινήσεων έχει παρατηρηθεί ότι προσφέρει στα άτομα αισθήματα αποδοχής και εμπιστοσύνης, καθώς επίσης δημιουργεί σκέψεις σχετικά με το πόσο αρεστό και επιθυμητό είναι το άτομο από τους άλλους. Στα πλαίσια μιας δυαδικής ψυχοθεραπευτικής σχέσης  ο θεραπευτής αποτελεί αυτό τον καθρέφτη αποδοχής για τον θεραπευόμενο.

 

Το άκουσμα της μουσικής και η μετάφρασή της σε κίνηση ενεργοποιεί διάφορα σημεία του εγκεφάλου, ευρήματα τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω νευροαπεικονιστικών μεθόδων. Ο χορός εκτός από μέσο έκφρασης συναισθημάτων αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης του εγκεφάλου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εκμάθηση χορευτικών κινήσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη τμημάτων του ιπποκάμπου, τμήμα του εγκεφάλου που συνδέεται με την μνήμη και τα συναισθήματα που αυτές οι μνήμες προκαλούν.

 

Ο αυτοσχεδιασμός και η έκφραση μέσω της κίνησης έχει παρατηρηθεί ότι ανακουφίζει το άτομο από στρεσογόνες σκέψεις, οι οποίες προκαλούν άγχος και κατά συνέπεια επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και το ευ ζην του ατόμου. Η έκφραση συναισθημάτων μέσω του χορού μπορεί να αξιοποιηθεί, όταν η λεκτική έκφραση καθίσταται δύσκολη. Η κίνηση και η μουσική ελευθερώνουν τη σκέψη, αλλά κυρίως τα συναισθήματα. Ο χορός απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αντίληψης του πόνου και των συναισθημάτων ευφορίας. Έχει παρατηρηθεί ότι η έκλυση ενδορφινών εμποδίζει το άτομο από το να βλάψει τον εαυτό του ή τους άλλους.

Η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης αξιοποιείται ως διαδικασία που προωθεί τη συναισθηματική, γνωστική και σωματική ολοκλήρωση του ατόμου. Ο χορός προσφέρει δημιουργικότητα, απελευθέρωση, αυτογνωσία και αποδοχή του εαυτού.

error: Content is protected !!