Εφαρμοσμένες τέχνες

1.Cinema-therapy
Η κινηματογραφοθεραπεία αποτελεί μια νέα και δημιουργική θεραπευτική μέθοδο, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την επιλογή ταινιών που είτε έχουν άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα για το θεραπευόμενο, είτε χρησιμοποιούνται ως ερέθισμα και αφετηρία για μία συζήτηση που θα έχει θεραπευτικά οφέλη. Τα οφέλη μπορεί να είναι πολλαπλά, άμεσα και έμμεσα. Η παρακολούθηση ειδικά επιλεγμένων ταινιών μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση απωθημένων συναισθηματικών συγκρούσεων, στη μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την αυτογνωσία και προσφέρει εναλλακτικές προοπτικές. Στο θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει συνδετικό παράγοντα για τα μέλη μίας θεραπευτικής ομάδας και να ενισχύσει τη θεραπευτική συμμαχία.

2.Χορός
Ο χορός και η κίνηση είναι μέσο έκφρασης με σκοπό την προώθηση της συναισθηματικής, νοητικής και πνευματική έκφρασης του ατόμου.
Βασίζεται στην αρχή ότι το σώμα και ο νους αλληλεπιδρούν και ότι η κατάσταση του σώματος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην διανοητική και συναισθηματική υγεία.


Χρειάζεστε συμβουλές; Επικοινωνήστε μαζί μας