Κλινική Ύπνωση

Υποσυνείδητη παρέμβαση όπου το συνειδητό “μπαίνει σε κάψουλα” και ταξιδεύει σε δυνατότητες τού υποσυνειδήτου.

Αναπτύχθηκε μετά από σημαντικές κλινικές μελέτες βασισμένες στην συγκινησιακή νεύρο-επιστήμη που αποτελεί την μελέτη των νευρολογικών μηχανισμών του συναισθήματος. Συνδυάζει τη νεύρο-επιστήμη με την ψυχολογική μελέτη της προσωπικότητας, του συναισθήματος και της διάθεσης.

 

Στην εποχή μας όμως θεωρείται ότι ο διαχωρισμός μεταξύ συναισθηματικών και μη συναισθηματικών διεργασιών είναι στην πραγματικότητα τεχνητός, καθώς η κάθε μία από τις δύο διαδικασίες επηρεάζει άμεσα την άλλη και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δύο διαδικασίες εμπλέκουν τους ίδιους νευρολογικούς και ψυχό-συναισθηματικούς μηχανισμούς (συνειδητούς και υποσυνείδητους).

error: Content is protected !!