Συστημική προσέγγιση

«Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να μας ορίζουν οι περιορισμένες αντιλήψεις των άλλων ανθρώπων.»

Virginia Satir

Η συστημική ψυχοθεραπεία αν και πρώτο εφαρμόστηκε σε θεραπεία οικογένειας, με το πέρασμα των χρονών εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε σε ζευγάρια, ομάδες και άτομα. Επιλέγεται για την αντιμετώπιση της πλειονότητας των προβλημάτων ψυχικής υγείας και για ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων. Θεωρείται μια σύγχρονη θεραπευτική παρέμβαση για την κατανόηση της πραγματικότητας του ατόμου, του ζεύγους, και της οικογένειας.

Ο Θεραπευμένος σε μια συστημική θεραπευτική σχέση, αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα μέρος άλλων συστημάτων, δίνοντας σημαντική έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο, στις σχέσεις όπως και τον τρόπο που επικοινωνούν και συνυπάρχουν. Ως σύστημα ορίζεται σύνολο στοιχείων σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, με αποτέλεσμα μια αλλαγή σε ένα μέρος του συστήματος να επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα.

Η εύρεση «απάντησης» σε μια δυσλειτουργική συνθήκη στην συστημική θεραπεία έρχεται από την αναζήτηση του πως και όχι του γιατί. Είναι μια θεραπεία λογού και διαλόγου, που αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει μια σχέση αποδοχής και εν συναίσθησης. Το άτομο προσεγγίζεται σαν σύνολο και όχι και όχι σαν σύμπτωμα.

Η συστημική θεραπεία ταιριάζει σε όσες και όσους επιθυμούν μια βαθύτερη κατανόηση των συμπεριφορών και συμπτωμάτων τους.

error: Content is protected !!